هنگامی که دچار نگرانی و اضطراب میشوید، دست به هر کاری میزنید تا مشکل را حل کنید. اگر بصورت دائمی دچار اضطراب شوید، تردیدها و ترس‌های بی‌وقفه می‌توانند فلج‌کننده باشند. آن‌ها می‌توانند انرژی عاطفی شما را از بین برده، سطح اضطراب را افزایش داده و به زندگی روزانه شما رخنه کنند.

می‌توانید به مغز خود یاد بدهید که آرام بماند و با ترس کمتر به زندگی نگاه کند، هیچ‌کس تجربه احساس نگرانی را دوست ندارد.

برای کاهش نگرانی و اضطراب ابتدا باید درک کنید که نگرانی یک مسئله و مشکل است.

کاهش نگرانی حداقل برای بلند مدت موثر نخواهد بود. نمی‌توانید افکار نگران‌کننده را از خودتان دور کنید، با این کار نگرانی‌ها قوی‌تر و ماندگارتر می‌شوند.

چشمانتان را ببندید و یک فیل صورتی را تجسم کنید. وقتی که توانستید آن را در ذهن خود ببینید فکر کردن به آن را متوقف کنید. هرکاری که بخواهید می‌توانید انجام دهید فقط برای ۶۰ ثانیه بعد به فیل‌های صورتی فکر نکنید.

۱. زمان بخصوصی را برای نگرانی خود مشخص کنید:
هرروز همانجا و در همان ساعت به نگرانی‌هایتان بپردازید مثلا در اتاق نشیمن از ساعت ۵ تا ۵.۲۰ بعدازظهر. زمان قبل از خواب نباشد که شما را قبل از خواب مضطرب کند. 

۲. نگرانی خود را به تعویق بیندازید:
اگر در طول روز نگران یا مضطرب شدید، آن را بطور خلاصه جایی یادداشت کنید و  به دیگر کارهایتان برسید. 

۳. لیست نگرانی‌های خود را در زمان مخصوص نگرانی مرور کنید:
اگر افکاری که نوشته‌اید همچنان آزارتان می‌دهد به خودتان اجازه دهید که فقط در بازه زمانی مشخص به آن رسیدگی کنید و از بقیه روز خود لذت ببرید.

 

تحقیقات نشان می‌دهند که هنگامی که شما نگران هستید، مرور کردن یک مسئله بطور مداوم در ذهنتان شما را از عواطف ناخوشایند دور میکند. بجای آنکه عواطف اصلی‌تان را تجربه کنید تمام مدت به چگونگی حل مساله فکر میکنید. زمانیکه نگران هستید، احساسات شما بطور موقتی سرکوب می‌شوند.

ابتدا افکاری را که موجب ترستان می‌شود، شناسایی کنید و تا جاییکه می‌توانید به بررسی جزییات هر چیزی که شما را می‌ترساند یا نگران می‌کند، بپردازید. 

یادتان باشد که کیفیت احساس شما تحت تاثیر افرادی است که با آن‌ها در ارتباط هستید. ما احساساتمان را به‌سرعت از دیگران می‌گیریم حتی از یک غریبه‌ که با او یک کلمه هم حرف نزده ایم. افرادی که زمان زیادی را با آن‌ها می‌گذرانید تاثیر بیشتری بر وضعیت ذهنی شما خواهند داشت.

با افرادی که شما را مضطرب می‌کنند زمان کمتری صرف کنید. بدانید که با چه کسی در مورد مسائل نگران‌کننده خود صحبت می‌کنید. برخی افراد بر نگرانی‌ها، تردیدها و ترس‌های شما اضافه می‌کنند.

به احساسات فیزیکی بدن خود، آهنگ نفس کشیدن خود، عواطف متغیر خود و افکاری که از ذهنتان می‌گذرند، توجه کنید.